Get out and explore close to home

Jeddah Eating Out Al Tekkaya, Ash Shubaikah Jeddah

Al Tekkaya, Ash Shubaikah Jeddah

International restaurant
Premium listing

Address : Ash Shubaikah Hyatt Regency, Jabal Omar Mall, Ibrahim Al Khalil, Ash Shubaikah, Ash Shubaikah, Jeddah, Saudi Arabia

+966 125771234

Sat-Fri: 10:30 AM - 10 PM